image

Dr n. med. Agnieszka Rajtar-Ciosek

specjalista ginekolog-położnik
specjalista endokrynolog


Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyłam w 2002 roku.

Specjalizację z wyróżnieniem z Ginekologii i Położnictwa zdobyłam pracując w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie nadal jestem pracownikiem ww. jednostki oraz pracownikiem naukowym UJ CM.

W 2010 roku obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Wybrane markery stanu zapalnego oraz przeciwciała przeciwko białkom szoku cieplnego 60 u kobiet stosujących estrogenoterapię"

W 2015 roku zdałam egzamin specjalizacyjny i uzyskałam tytuł specjalisty endokrynologa.

Jestem współautorką podręczników akademickich z zakresu endokrynologii ginekologicznej oraz autorką licznych publikacji z zakresu ginekologii i położnictwa w czasopismach polskich i zagranicznych.

Poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach polskich i zagranicznych ciągle podnoszę swoje kwalifikacje co owocuje stosowaniem aktualnych standardów w mojej praktyce zawodowej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (European Society of Endocrynology) oraz Androgen Excess and PCOS Society.

Copyright © 2012 Feminia | Designed by Free CSS Templates